Úpravy chodníků a komunikací

Zajišťujeme komplexní činnost pri revitalizaci nebo rekonstrukci chodníků a příjezdových komunikací. Odstranění původního dláždění, nový zapouzdření, příprava a realizace nového.