Demoliční práce

Provádíme demoliční práce menšího rozsahu. Bourání zídek, betonu, pomoc při demolici domů apod. Zajistíme odvoz suti k ekologické likvidaci, nebo provádíme zapravení suti dle potřeby na pozemku.